http://tufany.blogfa.com/8702.aspx

شبها برنامه اى با عنوان «شب بخير كوچولو» از راديو پخش مى شود كه مى توانيد اجازه بدهيد كودكتان به آن گوش بدهد و بخوابد. اما چون راديو هم رسانه اى مانند تلويزيون است، نبايد آنها را با هم تنها بگذاريد. كودك فضول است و مى تواند با چرخاندن موج ياب راديو، به ايستگاه هاى بيگانه دسترسى پيدا كرده و از دست برود.

پس بهتر است خودتان براى كودكتان قصه تعريف كنيد. اينجورى اگر بچه در طول روز كار بدى انجام داده، مى توانيد آن را در قصه مطرح كنيد تا از چيزى كه مى شنود، عبرت بگيرد:

«يكى بود... يكى نبود... يك پسربچه زشت و احمقى بود كه يك روز ظهر وقتى مامانش خواب بود، رفت و موهاى خواهر كوچكش را كشيد و خواهرش هم دو ساعت تمام وَنگ زد و اعصاب مامان را داغون كرد. وقتى شب شد، يك فرشته به اتاق پسر پررو آمد، او را تا مى خورد كتك زد و از سقف اتاق آويزان كرد تا براى ساير پسرهاى بى ادب و ديوانه، درس عبرت باشد...»

اگر مى خواهيد اينطورى داستان تعريف كنيد، همان بهتر است كه كودكتان تا صبح با موج ياب راديو بازى كند.


نوشته شده در سه شنبه 24 اردیبهشت1387ساعت 16:11 توسط طوفان | نظر
+ نوشته شده توسط هومن در جمعه هجدهم مرداد ۱۳۸۷ و ساعت 22:21 |


Powered By
BLOGFA.COM